Medarbeidersamtaler og medarbeiderskap

Verktøy og metoder

Verktøy og metoder

Markedets mest effektive verktøy og metoder innen selvledelse og medarbeiderskap bidrar til at våre kunder lykkes med å realisere varige endringer av adferd.

businessmastering™ tilbyr elementær og effektfull IT-struktur for å understøtte og styrke det tette og fruktbare samspillet mellom leder og medarbeider.

businessmastering™ er Nordens markedsleder innen verktøy og metoder for selvledelse, medarbeiderskap og medarbeidersamtaler.

Les mer

Workshops og foredrag

Workshops og foredrag

Vi tilbyr aktivisering av dine ledere/mellomledere og medarbeidere. Vi tror ikke på lederutvikling alene men at ledere og medarbeidere utvikler seg i tett samspill.

Våre workshops og foredrag er basert på at vi best kan skape utvikling og læring når individet utfordres og trenes. Våretreningssamlinger innebærer gode rom for refleksjon – noe de aller fleste av oss har for lite av i en travel hverdag.

Vi tror på medarbeiderskap og at hvert enkelt individ har en vakker stemme – noe å bidra med.

Les mer

Hva sier kundene om Medarbeiderkoden og businessmastering toolkit?

Hva sier kundene om Medarbeiderkoden og businessmastering toolkit?

Hva er det som kjennetegner ledere og medarbeidere som lykkes?

Det mange av oss trenger aller mest er en god samtalepartner, som hjelper oss til å ta ut det beste av oss selv.

Vi vil hevde at en av hovedkildene til motivasjon er å reflektere, definere og leve i tråd med inspirerende mål og verdier.

Ønsker du å leve et mer meningsfylt og gledesfylt liv må du tenke flere meningsfylte og gledesfylte tanker.

Da vil du oppleve økt MESTRING og økt MENING! Og det er jo det som driver oss, er det ikke?

Les mer

Vi er selskapet bak Medarbeidersamtalen 2.0 Kontakt oss
  • Workshops og foredrag
  • Medarbeidersamtale-verktøyet Appraisal Manager
  • Målstyring
  • Medarbeidersamtaler
  • Lederen som nekter å høre på medarbeideren

Vi tilbyr aktivisering av dine ledere/mellomledere og medarbeidere. Vi tror ikke på lederutvikling alene men at ledere og medarbeidere utvikler seg i tett samspill.

Våre workshops og foredrag er basert på at vi best kan skape utvikling og læring når individet utfordres og trenes. Våretreningssamlinger innebærer gode rom for refleksjon – noe de aller fleste av oss har for lite av i en travel hverdag.

Vi tror på medarbeiderskap og at hvert enkelt individ har en vakker stemme – noe å bidra med.

Les mer

Medarbeidersamtale-modulen Appraisal Manager tilbyr skjematur for og referat-lagring av samtalen, og ikke minst oppfølgingsrutiner for å sikre at tiltak blir gjennomført.

Vår erfaring er at mange ledere og mellom-ledere ikke har en god nok struktur for å følge opp de mål og tiltak som avtales i en medarbeidersamtale.

I en undersøkelse vi i businessmastering nylig har gjort blant SMB-bedrifter i Norge, viser det seg at 99 av 100 virksomheter er svært utilfreds eller utilfreds med egen oppfølging av medarbeidersamtalene (utviklingssamtalene).

Av denne grunn tilbyr vi en modul som gir struktur og oppfølgingshjelp for leder og medarbeider, og såledessignifikant effekt i de virksomheter vi jobber med.

Les mer

businessmastering Goal Manager tilbyr deg struktur for å definere, lagre og ikke minst dele dine egne visjoner og mål.

 

Ved å legge egne mål ut som bakgrunnsbilde oppnår man positiv forsterkning/visualisering og dette er en konkret og meget positiv «programmering» – det virker – prøv det selv!

 

Les mer

Videoer med skråblikk på Medarbeidersamtalen

Her presenterer vi 5 av totalt 21 filmer som vi benytter i workshops og kurs:

businessmastering perspektiv på speed-samtaler

businessmastering perspektiv på speed-samtaler (film nr. 4)

  1. HR
  2. Lederens overdrevne og ivrige bruk av verktøy [briller]
  3. Lederens overdrevne og ivrige bruk av verktøy [bryting]
  4. I overkant effektiv samtale
  5. Lederen som nekter å høre på medarbeideren

Lederens overdrevne og ivrige bruk av verktøy [briller]:

Se på youtube:
https://youtu.be/2fwtTgps58I

Snittet hittil på de tilbakemeldingene jeg har fått etter lederkurset er på utrolige 9,3! Jeg er virkelig imponert over at du klarte å være så tydelig, inspirerende og morsom – samtidig som du så hver enkelt! I tillegg til den faglige biten tror jeg du berørte oss alle og skapte et fellesskap blant alle 20 lederne som vi skal ta med oss videre.

– Maria Ulla, HR-direktør SG Finans

Maria Ula

Maria Ula

SG Finans