Medarbeidersamtaler , organisasjonskultur og medarbeiderskap

Halvdags dypdykk i Medarbeidersamtalen 2.0 fredag 29. mai 2020

Har du tenkt på medarbeidersamtaler som et ork, som et pliktløp? Et pliktløp der du jobber deg gjennom et skjema med standardiserte spørsmål av type One-size-fits-all, som egentlig ikke passer noen. En medarbeidersamtale du skulle ønske du slapp? Vel, du er ikke alene.

Hvis målet er å skape eierskap og LYST, må vi lage et tilpasset opplegg, som gjør at medarbeideren føler seg utfordret og sett som det unike mennesket han/hun er. Vi gir deg verktøy og innsikt som bidrar til gode, kraftfulle og meningsfulle samtaler. Vi ser på sammenhenger mellom struktur (bl.a. forventningskontrakt) og kultur.

Når kursdagen er ferdig har du fått;

 • Et godt konsept for kommende medarbeidersamtaler
 • Nyttige tips og verktøy
 • Forberedt deg gjennom å reflektere, øve og justere
 • Lyst til å gjennomføre moderne medarbeidersamtaler

Ledelse handler om å skape oppslutning om mål. Ledelse handler om å skape mening. Ledelse handler således om å angi retning. Når leder og medarbeider deler lederskapet (medarbeiderskap), er lederskapet på sitt sterkeste.

Kurset holdes av Norges ledende fagperson innen medarbeidersamtaler

 • Rune Semundseth
 • Rune har bl.a. skrevet boken Medarbeidersamtalen 2.0 og boken KulturKoden.
  Vi skal dele fra det viktigste vi har lært det siste året, og samtidig styrke din verktøykasse når du er på vei videre inn i en mer normal hverdag igjen. Da blir gode og meningsfulle samtaler ekstremt viktig.

  Det er begrenset antall plasser – 10 stk. – så her gjelder førstemann til mølla prinsippet.  

   


  Meld deg på her!

   

  Agenda for kurset:

  Kl. 08:30             Registrering, kaffe og nettverksbygging

  Kl. 09:00             Velkommen

  Kl. 09:15             Lederforberedelser 

  • Du får kunnskap om hva som kjennetegner en god medarbeidersamtale og får innsikt i beste praksis
  • Du får etablert en god leder- og kulturplattform som fundament for gode samtaler
  • Du forbereder dine kommende medarbeidersamtaler på en smartere måte

  Pause fra 1000 til 1010

  Kl. 10:10             Moderne medarbeidersamtaler og organisasjonskultur

  • Du får innsikt i hva som motiverer medarbeidere til bedre prestasjoner, endringsvilje og engasjement
  • Kunnskap om god struktur for samtalene
  • Knytning mellom spilleregler i kulturen og relasjonskompetanse
  • Hvordan sørge for at hver og en får påfyll til både selvfølelse og selvtillit
  • Kraftfull coaching med HELP-metoden og feedback-verktøy
  • Sammenhengen mellom grunnmur og ferdighetsutvikling
  • Du lærer deg de innovative verktøyene «10 spørsmål», «Forventningskontrakt» og «Ferdighetskontrakt»
  • Du vil forstå viktigheten av en tydelig og avklart mix av strategiske og operative samtaler
  • Du ser sammenhengen mellom kultur og struktur

  Kl. 11:30             Lunsj, refleksjoner, deling

   

   «Medarbeidersamtalen, vel forberedt, med gode dialogverktøy, moderne prosesser og utført med en tilpasset lederstil, kan utgjøre den store forskjellen i ledelse.»

   

  Kurset koster kun Kr. 2.500,- inkl. boken Medarbeidersamtalen 2.0.

  Medarbeidersamtalen 2.0

  Medarbeidersamtalen 2.0

  Bindende påmelding. Noter på påmelding om du vil betale via Vipps eller vanlig faktura.

  • Tid: kl. 09:00-12:00. Mingling og kaffe fra kl. 08:30. Lunsj kl. 1130.
  • Sted: Heltsentralt, Strandgata 19, rett ved Oslo S, inngang med rød løper. Enkelt med offentlig kommunikasjon og kommer du med bil, parker i Paleet Parkeringshus, rett rundt hjørnet.
  • Da er du ikke i tvil?  Meld deg på her!