Gratis frokostseminar om viktige kulturgrep og Medarbeidersamtalen 2.0

Tirsdag 15. februar inviterer vi til fysisk møte i våre nye lokaler på Karl Johans gate 16.

Bli med på frokostseminar om kultur & struktur: Medarbeidersamtalen 2.0, Medarbeiderreisen og kulturperspektiver

Etter mange måneder med nedstengning og utallige utsettelser av frokostmøter og seminarer er vi igang igjen. 15. februar inviterer vi interesserte til fysisk møte, i våre nye lokaler på Karl Johans gate 16.

Det er begrenset antall plasser – maks 20 stk. – så her gjelder førstemann til mølla prinsippet.

Påmelding

I tider med pandemi og tilhørende økt autonomi, blir tillit og gode samtaler bare enda viktigere. Som ledere har vi både styringsrett og omsorgsplikt, og i disse tider blir de gode samtalene enda mer sentrale enn før. Vi skal skape trygghet og tillit, og bevissthet rundt HVA som er aller viktigst og HVORFOR. Innsikt i og refleksjoner rundt mestring, autonomi og tilhørighet/mening (MAT) er avgjørende for at vi skal kunne komme styrket ut av den vanskelige perioden vi har vært gjennom. Vi tenker at tilhørighet og autonomi er særlig viktige temaer når vi nå går tilbake til mer normale måter å jobbe på, i gjennomtenkte hybrid-løsninger mht. digitale og fysiske møteplasser.

Hvis målet er å skape eierskap og LYST, må vi lage et tilpasset opplegg, som gjør at medarbeideren føler seg utfordret og sett som det unike mennesket han/hun er. Vi gir deg verktøy og innsikt som bidrar til gode, kraftfulle og meningsfulle samtaler. Vi ser på sammenhenger mellom struktur (bl.a. forventningskontrakt) og kultur.

Etter frokostmøtet har du fått;

  • Sammenhengen mellom kultur og struktur
  • Innsikt i det overtakende konseptet for medarbeidersamtaler i Norge
  • Nyttige tips og verktøy i Medarbeidersamtalen 2.0
  • Viktige integrasjoner og Medarbeiderreisen
  • Fra Onboarding til OnGoing (med gode samtaler) og Offboarding
  • Nødvendig forankring for å gjennomføre moderne medarbeidersamtaler

Har du tenkt på medarbeidersamtaler som et ork, som et pliktløp? Et pliktløp der du jobber deg gjennom et skjema med standardiserte spørsmål av type One-size-fits-all, som egentlig ikke passer noen. En medarbeidersamtale du skulle ønske du slapp? Vel, du er ikke alene.

Vår samarbeidspartner i Medarbeiderreisen AS Espen Sæle er opptatt av relasjonen leder-medarbeider for de 5 ulike fasene som medarbeideren opplever i sitt forhold til arbeidsgiver, fra on-boarding til offboarding. Espen vil komme med innspill til hvordan vårt samtalekonsept i businessMastering integreres med alle samtaler og prosesser i Medarbeiderreisen. Både Medarbeiderreisen og Medarbeidersamtalen 2.0 kan oppleves på videocation.no.

Ledelse handler om å skape oppslutning om mål. Ledelse handler om å skape mening.
Ledelse handler således om å angi retning. Når leder og medarbeider deler lederskapet (medarbeiderskap), er lederskapet på sitt sterkeste. Vi trenger hverandre mer enn noensinne.

Rune Semundseth har nøkkelen til medarbeiderkoden
Kurset holdes av Norges ledende fagperson innen medarbeidersamtaler, Rune Semundseth

Rune har bl.a. skrevet boken Medarbeidersamtalen 2.0 og boken KulturKoden.
Vi skal dele fra det viktigste vi har lært det siste året, og samtidig styrke din verktøykasse når du er på vei videre inn i en mer normal hverdag igjen. Da blir gode og meningsfulle samtaler ekstremt viktig.

Agenda for kurset:

08:10-08:29: Registrering, kaffe, baguett og nettverksbygging

08:30:             Velkommen og bakgrunn
08:40:              Tankevekkere, verktøy og metoder

Vi avslutter før kl. 10:00

Sted: Karl Johans gate 16, de nye lokalene til businessMastering AS

 «Medarbeidersamtalen, vel forberedt, med gode dialogverktøy, moderne prosesser og utført med en tilpasset lederstil, kan utgjøre den store forskjellen i ledelse.»

Frokostmøtet / miniKurset er gratis.

Innhold basert på konseptene Medarbeidersamtalen 2.0 og Kulturkoden

Bindende påmelding. Om du ikke kommer, og er påmeldt, sender vi faktura på NOK 300,-.

  • Da er du ikke i tvil?