Medarbeidersamtaler og medarbeiderskap

Moderne medarbeidersamtaler, 6 timers dypdykk i Medarbeidersamtalen 2.0 torsdag 13. desember

Vigdis Austrheim og Rune Semundseth

Uttalelser fra businessmastering kunder er ofte slik:
«Dette er den beste medarbeidersamtalen jeg noen gang har hatt!»

Har virkelig medarbeidersamtalen gått ut på dato når vi gang på gang får høre dette fra medarbeiderne? Er det en sannhet at ledere og medarbeidere «Couldn’t care less» (sitat Professor Kuvaas, BI).

Den 5. juni (Helt Sentralt) deler vi nye erfaringer og tanker om hva som skaper svært verdifulle og meningsfulle medarbeidersamtaler.

«Ærlig talt» var tittelen på en lengre artikkel i Dagens Næringsliv lørdag 1. april 2017. Vinklingen var humoristisk, med historier fra ledere som delte fra egne samtaler. De hadde opplevd alt fra ønsket om å kausjonere for lån, til å måtte korrigere hygienefaktorer, eksempelvis dårlig hygiene eller for mye parfyme. Bård Kuvaas, professor ved BI, ble sitert på «Det er ingen grunn til at medarbeidersamtaler har noe for seg» og «folk flest bryr seg ikke særlig om denne strategiske samtalen».

Vi i businessmastering er helt uenige i disse utsagnene og opplever at sannheten er en helt annen i mange miljøer, i alle fall hos de som har tatt i bruk Medarbeidersamtalen 2.0.

«Medarbeidersamtalen, vel forberedt, med gode dialogverktøy, moderne prosesser og utført med en tilpasset lederstil, kan utgjøre den store forskjellen i ledelse.»

Ledere strever ofte med å få medarbeidere til å følge ønsket retning og til å engasjere seg. Vi påstår at medarbeidersamtalen og vår moderne tilnærming kan bli ditt mest strategiske og effektive lederverktøy.

Sett av noen timer hos oss i businessmastering, denne spennende formiddagen.

Du får lære ‘hemmelighetene’ bak verdifulle medarbeidersamtaler:

 • Hva som bør være på plass som leder for å få til gode samtaler, trygghet i relasjoner og trygghet i lederrollen
 • Hvordan du skaper en god sammenheng mellom medarbeidersamtalen og de mer operative samtalene
 • Hvorfor innovere og styrke medarbeidersamtalene?
 • Hvordan skape gode samtaler preget av dialog og ikke forhør/intervju?
 • Hvordan gjennomføre MAT-prat og hvorfor jobbe konkret med indre motivasjon?
 • Dypdykk i verktøyene Ferdighetskontrakten og Forventningskontrakten
 • Dypdykk i verktøyene Lederhjulet og Årshjulet
 • Hvordan gjennomføre medarbeidersamtaler på en moderne måte?

Du får også med deg noen gode modeller og tips.

Kurset koster kun Kr. 4.750,- inkl. bok, faktura ettersendes. Bindende påmelding. Noter på påmelding dersom du heller vil betale via Vipps.

 

 • Tid: kl. 08:30-14:45

Mingling og kaffe fra kl. 08:30.

 • Sted: Se Heltsentralt.no

– velkommen!

 • Påmelding:
Meld deg på her