Medarbeidersamtaler , organisasjonskultur og medarbeiderskap

Heldags dypdykk i Moderne Medarbeidersamtaler torsdag 13. desember

Har du tenkt på medarbeidersamtaler som et ork, som et pliktløp? Et pliktløp der du jobber deg gjennom et skjema med standardiserte spørsmål av type One-size-fitz-all, som egentlig ikke passer noen. En medarbeidersamtale du skulle ønske du slapp? Vel, du er ikke alene.

Hvis målet er å skape eierskap og LYST, må vi lage et tilpasset opplegg, som gjør at medarbeideren føler seg utfordret og sett som det unike mennesket han/hun er. Vi gir deg verktøy og innsikt som bidrar til gode, kraftfulle og meningsfulle samtaler.

Når kursdagen er ferdig har du fått;

 • Et godt konsept for kommende medarbeidersamtaler
 • Nyttige tips og verktøy
 • Forberedt deg gjennom å reflektere, øve og justere
 • Lyst til å gjennomføre moderne medarbeidersamtaler

Ledelse handler om å skape oppslutning om mål. Ledelse handler om å skape mening. Ledelse handler således om å angi retning. Når leder og medarbeider deler lederskapet (medarbeiderskap), er lederskapet på sitt sterkeste.

Kurset holdes av to erfarne kursinstruktører

 • Vigdis Austrheim
 • Rune Semundseth
 • Sistnevnte har bl.a. skrevet boken Medarbeidersamtalen 2.0. Vi skal dele fra det viktigste vi lærte i 2018 og samtidig styrke din verktøykasse når du er på vei inn til et nytt år.

  Det er begrenset antall plasser så her gjelder førstemann til mølla prinsippet.  Meld deg på her!

   

  Agenda for kurset:

  Kl. 08:30             Registrering, kaffe og nettverksbygging

  Kl. 09:15             Velkommen

  Kl. 09:30             Lederforberedelser 

  • Du får kunnskap om hva som kjennetegner en god medarbeidersamtale og får innsikt i beste praksis
  • Du får etablert en god lederplattform som fundament for gode samtaler
  • Du forbereder dine kommende medarbeidersamtaler på en smartere måte

  Kl. 11:15             Moderne medarbeidersamtaler

  • Du får innsikt i hva som motiverer medarbeidere til bedre prestasjoner, endringsvilje og engasjement
  • Kunnskap om god struktur for samtalene
  • Ta gjerne med skjema eller de spørsmålene du bruker til vanlig for tips, sparring og feedback.

  Kl. 12:00             Lunsj og erfaringsdeling

  Kl. 13:00             Selve samtalene

  • Tips om effektfulle og gode spørsmål. HELP-metoden som verktøy
  • Du sitter i trygge rammer og øver på samtalen. Her kan du invitere inn en medarbeider og øve, eller faktisk gjennomføre (deler av) en medarbeidersamtale
  • Kraftfull coaching og konstruktiv feedback
  • Du lærer deg de innovative verktøyene «10 spørsmål», «Forventningskontrakt» og «Ferdighetsskontrakt»
  • Du vil forstå viktigheten av en tydelig og avklart mix av strategiske og operative samtaler»
  • Du ser sammenhengen mellom kultur og struktur

  Kl. 15:00             Oppfølging av samtalene

  • Hvordan ansvarliggjøre og sikre eierskap
  • Hvordan følge opp som leder

  Kl. 15:30             Slutt på en praktisk og spennende kursdag

   

   «Medarbeidersamtalen, vel forberedt, med gode dialogverktøy, moderne prosesser og utført med en tilpasset lederstil, kan utgjøre den store forskjellen i ledelse.»

   

  Kurset koster kun Kr. 4.750,- inkl. boken Medarbeidersamtaler 2.0.

  Medarbeidersamtalen 2.0

  Medarbeidersamtalen 2.0

  Bindende påmelding. Noter på påmelding om du vil betale via Vipps eller vanlig faktura.

  • Tid: kl. 09:15-15:30. Mingling og kaffe fra kl. 08:30.
  • Sted: Heltsentralt, Strandgata 19, rett ved Oslo S, inngang med rød løper. Enkelt med offentlig kommunikasjon og kommer du med bil, parker i Paleet Parkeringshus, rett rundt hjørnet.
  • Da er du ikke i tvil? Meld deg på her!