Forfatter: Rune Semundseth

Brit Marie Helle, Studieleder/avdelingsleder Frogn Videregående Skole

Tilbakemelding/evaluering fra Frogn Videregående Skole: Hei alle foredragsholdere. Det var god stemning og flotte foredrag på Økonomidagen. Jeg sendte ut en evaluering samme dag. Det er nå (tirsdag 7.2.) 69 som har besvart evalueringen og her er svarene. Elevene fikk 6 spørsmål. De fem første var «På en skala fra 1 til 6 (=best), hvordan…

Stein Vargeid Seniorrådgiver Stortinget Stortingets personalseksjon

Tilbakemelding fra selveste Stortinget: Hei Rune! La meg få takke for et meget godt forberedt og gjennomført innlegg på vårt allmøte den 19. mai med ”aktivt medarbeiderskap” på dagsordenen. Du traff forsamlingen meget bra, og ditt engasjement smittet helt tydelig over på deltakerne. Din innfallsvinkel til stoffet gav virkelig inspirasjon til refleksjon og ettertanke omkring…

Næringsforeningen i Kristiansand Anne May Hundeide, Konferanseansvarlig

Og her er flere e-brev fra kunder som har kommet til oss (uten at vi har spurt (!) om det): Hei Rune, Takk for et meget inspirerende og lærerikt foredrag på fredagens lunsjmøte. Næringsforeningen satte stor pris på måten du gjennomførte foredraget på, innfallsvinkelen og din entusiastiske væremåte, og vi har også mottatt mange positive…

Kristin Kielland kommunikasjons- og markedsansvarlig, Rahmqvist

Og her en tilbakemelding på et foredrag i august 2009 med en del aktivisering: Hei Rune, Gratulerer med vel overstått foredrag på vår sommerkonferanse! Du har gjort en svært god jobb ifølge tilbakemeldingene. Dette lover godt for et eventuelt fremtidig samarbeid. Sender deg en pdf hvor du kan se «karakteren» på ditt innlegg (90% ga…

En hyggelig melding fra anonym i et av Norges største advokatselskaper

God aften, herr Semundseth! Denne tilbakemeldingen har drøyd lenge, altfor lenge. Ikke fordi jeg har glemt den, tvert i mot, jeg har tenkt masse på den og seansen vi hadde for to måneder siden. Jeg skal innrømme at jeg i utgangspunktet ikke var særlig positiv innstilt, for såkalte teambuildingøvelser har hatt en tendens til å…

Medarbeidersamtalen 2.0 med innovative verktøy tirsdag 9. mars 2021

Har du tenkt på medarbeidersamtaler som et ork, som et pliktløp? Et pliktløp der du jobber deg gjennom et skjema med standardiserte spørsmål av type One-size-fits-all, som egentlig ikke passer noen. En medarbeidersamtale du skulle ønske du slapp? Vel, du er ikke alene. Hvis målet er å skape eierskap og LYST, må vi lage et…