Medarbeidersamtaler , organisasjonskultur og medarbeiderskap

Innføringskurs/TTT-kurs i KulturKoden onsdag 9. desember Helt Sentralt

Praktisk rettet og nyttig kurs i bruk av metodikken og verktøykassa KulturKoden

Velkommen til kurset som gir deg innsikt i KulturKoden Train The Trainer.
Pris NOK 3500,- inkl. bok.Meld deg på her!

Dette er en (drøyt) halv dag med innføring i det viktigste vi har lært vedrørende å
implementere en bevisst organisasjonskultur! Kl. 1200-1600, lunsj fra kl. 1130.

Vi deler innovative tanker og grep om hvordan og hvorfor vi trenger et mer bevisst forhold til vår egen virksomhetskultur. Vi vil dele nøkler og koder for hvordan vi griper dette an, slik at kultur nyter strategi til frokost!

Kurset er et såkalt «train-the trainer-kurs».

KulturKoden er konkret og veldig praktisk rettet, både som bok og som prosesshjelp/-støtte.
Blir du med på dette får du tilgang til alle lysbilder, prosessverktøy og vinklinger vi bruker i hverdagen.

KulturKoden ble lansert på Hotell Amerikalinjen og kursene er på HeltSentralt, i samme bygg

KulturKoden ble lansert på Hotell Amerikalinjen og kursene er på HeltSentralt, i samme bygg

—————————————————————————–

Kundeuttalelser:

Maria Ulla, HR-direktør i SG Finans, svarte dette på de 2 spørsmålene vi stilte etter et tilsvarende Train-The-Trainer-kurs

Mail: Jeg (Rune Semundseth) ber om to tilbakemeldinger fra hver og en av dere slik at jeg kan forbedre kurset:

Hva manglet? Hva savnet du? Hva kunne vært bedre?

Jeg mener dette kurset var så godt som perfekt! Imponerende stort utbytte på kort tid – har aldri opplevd lignende. Skulle jeg ønsket meg noe måtte det i tilfelle vært at kurset strakk seg over en hel dag, slik at vi fikk bli enda bedre kjent med modellene og litt mer tid til øvelser.

MariaUlla
Hva likte du spesielt godt? Hva var det som ga mest læring/innsikt?

Det at du engasjerte oss kursdeltagere – og at du skapte en trygg og god atmosfære for læring og kunnskapsdeling. Jeg hadde også stor sans for at kurset var så praktisk og matnyttig. Medarbeiderkoden er en fantastisk verktøykasse!

Øvelsene var veldig inspirerende og lærerike – kanskje var jeg også heldig med min makker i de samtalene vi hadde! Hun var også HR-sjef og hadde mange gode innspill!

 

 

   Tlf. 90 74 98 64 Pris NOK 3500,- inkl. bok.

 

Påmelding: Meld deg på her!