Hva sier kundene om KulturKoden og businessMastering toolkit?

/ / Hva sier kundene om KulturKoden og businessMastering toolkit?

Hva er det som kjennetegner ledere og medarbeidere som lykkes? Et aspekt som er felles for de aller fleste som lykkes er fokus på tydelig retning og skape følelser av mening i jobblivet.

Om Kulturkoden

KulturKoden har som misjon å hjelpe ledere og medarbeidere med å forandre organisasjonskulturen for å kunne takle stadig raskere skifter i kundebehov og teknologisk utvikling. Å jobbe med kultur er å jobbe med viktige spørsmål som «Hva er det med denne jobben som skaper mening for meg?» og «Hva trenger vi av hverandre for å bidra til et godt arbeidsliv og samtidig øke livskvaliteten for hver og en?».

Konseptet KulturKoden gir ledere og medarbeidere viktige refleksjoner som vil lede til mer tilhørighet, økt robusthet og større endringskapasitet. Ved å konkretisere ønskede verdier (det vi verdsetter) og det vi anser som god atferd (mormer/spilleregler) – i smart samspill mellom ledere og medarbeidere – har vi lagt et godt grunnlag for god kulturbygging. En god kultur nyter strategien til frokost (Løken/Semundseth) og da er det viktig at verdiene og normere får konkret fokus ved at vi definerer tydelige forventninger, både vertikalt og horisontalt (felles), i organisasjonen. Disse forventningene systematiseres og håndheves ved hjelp av Forventningskontrakten, ett av flere viktige verktøy i businessMastering toolkit. Der finner vi også den populære modulen «Appraisal Manager» som er vårt digitale verktøy for moderne medarbeidersamtaler. Mer om dette sentrale lederverktøyet under medarbeidersamtale-verktøyet Appraisal Manager. Mer om Forventningskontrakten her.

Hva sier så kundene?

Først en uttalelse om vår metodikk og system for medarbeidersamtaler; businessmastering toolkit.Se andre kundeuttalelser under, vedrørerende workshops og læringsprogrammer: