Medarbeidersamtaler , organisasjonskultur og medarbeiderskap

Kronikker (+ en podcast) om ledelse

Les inspirerende ord om medarbeiderskap, bedriftskultur og medarbeidersamtaler

Les kronikken om: Livskvalitet og relasjoner Link til Ledernytt.no

Les kronikken om: Kultur nyter strategi til frokost! PDF

Medarbeiderskapets 3 akter og nivåer_side 1 PDF

Medarbeiderskapets 3 akter og nivåer_side 2 PDF

Kronikk i Dagens Perspektiv mars 2019 (tidl. Ukeavisen Ledelse). Fullversjon i PDF under.

Side 2 av 2

Podcast fra Idébanken, klikk på lenken under!

Klikk her for Podcast, for deg som vil lytte, klikk og HØR ved å klikke på DENNE LINKEN.Hva innebærer det å være en god lytter, egentlig?

Hva innebærer det å være en god lytter, egentlig?

Les kronikk om «Samtalebevissthet og tillitskultur» her: https://www.ledernytt.no/samtalebevissthet-og-tillitskultur.6122626-419970.html

Les kronikk om Aristoteles og den gylne middelvei «Mellom Bertrand og Brinkmann»: Mellom Bertrand og Brinkmann (Fra Medarbeiderkoden BLOGG)

Les kronikken om: Hva har du på MAT-fatet_i 2018? PDF

Les kronikken om: Samspill & gode team PDF

Les kronikken om: Styrker&fallgruver i Moderne LedelsePDF

Les kronikken om: MellomBertrand & BrinkmannPDF

Les kronikken om: Hvorfor ikke bruke Hvorfor? PDF

Les kronikken om: Ikke skrot strukturkapitalen!! PDF

Les kronikken om Selvregulering og facebook! PDF

Les kronikken om Tro, verdier og overbevisninger som livets grunnmur! PDF

Les kronikken om Lederskap & medarbeiderskap basert på transformasjons-ledelse PDF

Les kronikken om De gyldige spørsmålene PDF

Les kronikken om Plass til både små og store samtaler PDF

Les kronikken om Rom for nye tanker? PDF

Les kronikken om Medarbeidersamtalen – gave eller byrde? PDF

Les kronikken om medarbeiderskap. PDF

Les kronikken om Varige endringer? PDF

Les kronikken om Noe å tenke på PDF

Les kronikken om Boss eller buddy? PDF

Les kronikken om Fra tanke til ord og fra ord til handling PDF

Les kronikken om Verdibasert (selv)ledelse. PDF

Les kronikken om selvledelse i praksis. PDF

Les kronikken om selvledelse og facebook. PDF

Les kronikken om å heie på hverandre. PDF

Les kronikk om målsettingsarbeid. PDF

Les kronikk om SMIA. PDF

Les kronikk om EDB, Mål og mening. PDF

 

«Hvis det du gjør inspirerer andre til å drømme mer, lære mer, gjøre mer og bli noe mer, da er du en god leder»

– John Quincy Adams