Medarbeidersamtaler og medarbeiderskap

Om oss

Businessmastering ble grunnlagt i 2005. Vi tilbyr både verktøy og metoder. Businessmastering as eies av de ansatte.

Selskapet legger sten på sten og i 2015 og 2016 nådde selskapet flere milepæler: Metoden og boken Medarbeiderkoden (Fagbokforlaget) ble lansert i mars 2015 av forfatter og rådgiver Rune Semundseth. Konseptet og boken Medarbeidersamtalen 2.0 ble lansert høsten 2016. Begge konseptene har allerede stor utbredelse. I 2017 kom Vigdis Austrheim inn i selskapet både på eiersiden og i ledelsen av selskapet, og dette medfører økt innovasjon og utviklingstakt i businessmastering. Regionsjef for vestlandet er rådgiver Tove Reidun Dirdal Hofsmo og utvikleren av digitale ledelsesverktøy heter Jørn Gabrielsen, tidligere Simula Innovation, WebCom og Software Innovation.

 

Visjon:

Takknemlige kunder!

 

Våre konsulenter:

 

Våre verdier

Innlenelse: Vi lever oss INN i vår kundes kontekst og bryr oss. Vi graver og spør.

Bedre enn igår: Vi skal utfordre og støtte – for å skape kontinuerlig forbedring.

(u)Skikkelig: Vi hjelper deg å utforske grenser og nye grep. Vi er opptatt av å være skikkelige, men må av og til være litt uskikkelig for å få til den friksjon som er nødvendig for læring

 

Våre partnere:

PB Coaching www.pbcoaching.no
Per Bård Torvik er en klok og erfaren lederutvikler som har jobbet mye med grunnmur (verdier og holdninger) og gode prestasjoner. Har bl.a. vært medforfatter på bestselgeren «Fra ord til handling» med Kaggestad, Kaas, Kristiansen m.fl.

Impaktor www.impaktor.no
– en av de ledende virksomheter innen lederutvikling og medarbeiderskap i Norge.

Fønix Kompetanse www.fonixkomp.no
preferert partner av oss i Buskerud (Drammen) med mye erfaring og klokskap

Gustav Käser International www.gustavkaeser.com/nb-no.no
– Bjørn Erik Vinje er en sterk og oppegående ressurs innen lederutvikling og salgsutvikling

 

Foredragsformidlere:
Athenas www.athenas.no
Norsk Foredragsformidling www.Foredragsformidling.no
Talerlistenwww.talerlisten.no
Kjentfolk www.kjentfolk.no
Underholdningssjefen www.Underholdningssjefen.no

Vår arbeidsform:

Vi og våre kunder LÆRER SAMMEN, og businessmastering kunder er tilfreds med at vi er så konkrete og praktiske i vår tilnærming. Da skaper vi varig endring – altså læring! Ledelse handler om å anstrenge seg i å forstå den enkelte, både personlighet, motiver og drømmer.

Vi skal bidra signifikant til ansvarliggjøring, myndiggjøring og modiggjøring – i kulturer preget og bygget på dialog og forløsende spørsmål

 

 

Vigdis Austrheim

Vigdis Austrheim

Om lederutvikler Vigdis Austrheim:
Vigdis holder engasjerende kurs og foredrag, og brenner for kontinuerlig lederutvikling. Hun er Mentor, Coach og har ledet utallige workshops, lederkurs og ledersamlinger på norsk og på engelsk. Vigdis fokuserer på hvordan du kan bli en mer tydelig og inspirerende leder, en god teamleder, en som kan lede godt på avstand, som behersker relasjonsledelse, som er en bevisst digital leder, en som står stødig i endringer via god endringsledelse, som utvikler seg og jobber med moderne ledelse, i det hele tatt bevisst og autentisk ledelse. Og før du kan lede andre, må du kunne lede deg selv.
Vigdis er utdannet innen IT, økonomi og ledelse. Hun er premiert for sin ledelse gjennom over 15 års erfaring som mellomleder og toppleder, for norske og internasjonale selskaper og har en spennende bakgrunn bla. fra Microsofts hovedkontor i USA. Vigdis har ledet digitaliseringsprosjekt gjennom Cloud satsing i Microsoft Europa. Hun var Administrerende direktør i WM-data og Cisco Norge. Vigdis har gründererfaring, og har vært lederrådgiver og konsulent gjennom eget selskap. Hun er også en etterspurt Mentor og Coach. Vigdis evner å komme med praktiske råd og innspill som du umiddelbart kan ta i bruk i egen jobb.

Kort intro-video om Vigdis: Teaser ifm. konferansen Overskudd 2017

Tankevekker Rune Semundseth

Tankevekker Rune Semundseth

Om lederutvikler Rune Semundseth:
Rune Semundseth er i dag en av de mest etterspurte lederutviklerne og foredragsholderne i Norge, og er ukentlig i aksjon som workshop-fasilitator eller foredragsholder innenfor lederskap/medarbeiderskap, bedriftskultur med fokus på arbeidsglede, indre motivasjon, rolleforståelse, ferdighetsutvikling og dialog.

Rune er forfatter av en rekke bøker som til sammen har solgt over 40 000 eksemplarer, bl.a. Medarbeiderkoden og «Rosinen i pølsa» sistnevnte bok co-skrevet med Knut Lystad. Sist gründer i selskapet businessmastering AS (www.businessmastering.no) som jobber med verktøy og –metoder for lederskap og medarbeiderskap, samt beslektede temaer som organisasjonskultur og selvledelse. I mars 2015 ga han og Fagbokforlaget ut boken Medarbeiderkoden som er blitt en bestselger. Konseptet og boken Medarbeidersamtalen 2.0 ble lansert høsten 2016 og de to siste bøkene har solgt et 5-sifret antall allerede.
Med faglig/teoretisk bakgrunn som Sivilmarkedsfører, og som entreprenør, har Semundseth startet flere selskaper, bl.a. suksessen WebCom AS der han var daglig leder og gründer (co-grundet med Knut Brobakken og Jørn Gabrielsen). Semundseth har også jobbet i bl.a. Software Innovation, Ciber og Innovasjon Norge og har dessuten igangsatt bistandsprosjektene iktaid.no og jazzaid.com. I dag tilbyr han tankevekkende og lærerike foredrag & workshops, og bærer tittelen «Tankevekker og Struktør».

Kort intro-video om Rune: Teaser ifm. konferansen Overskudd 2017

Holdninger og perspektiver som styrker den enkeltes engasjement

Lederidentitetsmodellen (LIM) for å stå trygt i seg selv og organisasjonen

– Hva er det som driver oss? Forskjellen på indre-, ytre- og prososial motivasjon

– Hvilken tilhørighet til virksomhetsplattform skaper glød og vekstmuligheter?

– Knytningen mellom verdier og ferdigheter

– hva ønsker du å dyrke og hva er Kulturkoden?

– Knytningen mellom ferdigheter og rolleforståelse

– Hva er medarbeiderskap, hvorfor medarbeiderskap og hvordan skaper vi det aktive medarbeiderskapet?

– Hvordan utnytte det gode mangfoldet og skape gode team og godt samspill?

– Kraftfulle spørsmål og viktige refleksjoner i livet

 

Pressebilder til print (nummerert) og Web (åpent bilde):

Ledelse handler om å skape mening.

Ledelse handler om å skape mening.

Rune:

Henrik Syse og Rune Semundseth

Henrik Syse og Rune Semundseth

Rune Semundseth på Overskudd 2017

Rune Semundseth på Overskudd 2017