Medarbeidersamtaler , organisasjonskultur og medarbeiderskap

Rune Semundseth

OM TANKEVEKKER OG STRUKTØR RUNE SEMUNDSETH

Rune Semundseth

Rune Semundseth

Tankevekker Rune Semundseth er i dag en av de mest etterspurte kursholderne og foredragsholderne i Norge, og er ukentlig i aksjon som workshop-fasilitator eller foredragsholder innenfor kultur, ledelse og medarbeiderskap. Han er initiativtaker/medforfatter til den kjente boken «Rosinen i pølsa», og forfatter av en rekke bøker som til sammen har solgt over 40 000 eksemplarer. Sist gründer og daglig leder i selskapet businessmastering AS. I mars 2015 ga han og Fagbokforlaget ut boken Medarbeiderkoden som er blitt en bestselger. Konseptet og boken Medarbeidersamtalen 2.0 ble lansert høsten 2016 og har også blitt en bestselger og det mest brukte opplegget i Norge innenfor medarbeidersamtaler. i 2019 kom han ut med KulturKoden som er en metodikk for å forstå virksomhetskultur, og påvirke den slik at den blir bevisst og hensiktsmessig i.f.t. de mål og strategier virksomheten har.

Med faglig/teoretisk bakgrunn som Sivilmarkedsfører, og som entreprenør, har Semundseth startet flere selskaper, bl.a. suksessen WebCom AS der han var daglig leder og gründer (co-grundet med Knut Brobakken og Jørn Gabrielsen). Semundseth har også jobbet i bl.a. Software Innovation, Ciber og Innovasjon Norge og har dessuten igangsatt bistandsprosjektene iktaid.no og jazzaid.com. I dag tilbyr han tankevekkende og lærerike kurs, foredrag og workshops, og bærer tittelen «Tankevekker og Struktør».


Kundeuttalelse:

Delta er en fagforening med nærmere 80.000 medlemmer. Ved hovedkontoret er avdelingen HR og organisasjonsstøtte lokalisert. Avdelingen består av 3 seksjoner: økonomi, drift og rådgivingstjenesten Delta Direkte.

Rune Semundseth hadde et heldagskurs for avdelingen. Seksjonene i avd. er ganske ulike når det gjelder oppgavetyper – og selvsagt mennesketyper.

Tema for dagen var samhandling. Vi lot oss berolige og imponere da vi forsto hvor godt Rune hadde forberedt seg. Han avslørte dybdekunnskap om avdelingen slik at budskapet ble relevant for alle.
Han viste en utrolig evne til kjapt å se den enkelte deltakerens ulike egenskaper etter bare kort tid.
Teoriinnspill og faglig tyngde avløst av forskjellige oppgaver gjorde dagen variert på en slik måte at alle kunne være like delaktige.

Dagen ble avsluttet med å tilrettelegge avtale mellom «partnere» (makkerordning) for å sørge for at dagen ikke ender opp som enda en happening, men får konsekvenser for hvordan vi jobber best mulig sammen. Det er bra for dem vi er satt til å tjene, for miljøet og for den enkelte ansatte.

Vi har bestemt oss for å følge opp samarbeidet med Rune Semundseth og bruke ham igjen. Dette var innertier.

– Seksjonssjef Geir Woldstad, Delta

Henrik Syse og Rune Semundseth

Henrik Syse og Rune Semundseth etter et heldagskurs om grunnmur og bedriftskultur

Rune Semundseth på Overskudd 2017

Rune Semundseth på Overskudd 2017

Les mer om foredragsholder Rune her.