Medarbeidersamtaler , organisasjonskultur og medarbeiderskap

Tove Reidun Dirdal Hofsmo

Tove Reidun Dirdal Hofsmo

Tove Reidun Dirdal Hofsmo

Tove Reidun er partner i Businessmastering og har siden 2013 vært ansvarlig for Rogaland.

Hun leverer workshop-foredrag innen ledelse, medarbeiderskap, emosjonell kommunikasjon og selvledelse. Tove Reidun er spesialist innen fagfeltet medarbeidersamtaler og Appraisal Manager-verktøyet. Hun er sertifisert fasilitator av MedarbeiderKoden.

Gjennom Probana Business School`s MBA program har Tove Reidun DIP-eksamen innen: Personalledelse og psykologi, Endringsledelse, Forretningsutvikling og strategi, Verdiskapende ledelse, Resultatorientert ledelse, Utviklende ledelse.
Tove Reidun er utdannet Coach og Mental trener og med sin pedagogiske innsikt er hun en dyktig samtalepartner for ledere og medarbeidere.

Som aksjonær og leder i 14 år i klesbransjen, har hun erfaring innen import, salg og markedsføring. Hun har 19 års erfaring med salg og opplæring av selgere og ledere, og er kjent for å være en dyktig inspirator.