Medarbeidersamtaler , organisasjonskultur og medarbeiderskap

Vigdis Austrheim

Vigdis holder engasjerende kurs og foredrag, og brenner for kontinuerlig lederutvikling.

«Alt stopper og starter med ledelse»

Som leder setter du retning og mål, du ansetter, du er en kulturbærer og du har alle muligheter til å skape en attraktiv og god arbeidsplass. Vigdis ønsker å bidra til økt bevissthet om hvordan du fyller lederrollen, og bidra til at ledere blir mer tydelige og inspirerende. Om du ikke er bevisst på hvordan du fyller lederollen, og effekten din adferd har på de rundt deg, så kan du miste de beste medarbeiderne og ødelegge en god arbeidsplass.

 

Vigdis har spisskompetanse på ;

  1. LEDELSE :  digital ledelse, fjernledelse, tillitsledelse, relasjonsledelse, transformasjonsledelse, prestasjonsledelse, selvledelse, strategi, organisasjonsutvikling, talentutvikling, og tidstyring.
  2. GODE ARBEIDSPLASSER: Hva skaper en attraktiv arbeidsplass, beste praksisdeling for utvikling. Hvilke konkrete steg du kan ta.
  3. VERDIER og KULTUR: Hva skaper vekst for selskapet og vekst for medarbeidere, hvordan utvikle gode verdier og ønsket kultur.

Vigdis er Mentor og Coach for mellomledere og toppledere, og er ofte bidragsyter på ledersamlinger, eller holder kurs eller workshop ute hos bedrifter.  Ta kontakt med Vigdis på tlf. 924 62 800 eller via mail : vigdis@businessmastering.no

 

VIGDIS BAKGRUNN

Vigdis er utdannet innen IT, økonomi og ledelse. Hun er premiert for sin ledelse gjennom over 15 års ledererfaring og har jobbet 30 år i IT bransjen. Vigdis ble  i en alder av 50 rekruttert til Norges sjef for Cisco som en moderne leder.  Hun har bred bakgrunn som gründer, mellomleder og toppleder, for norske og internasjonale selskaper.  Vigdis har ledet digitaliseringen av Microsoft Europa til Cloud leverandør og jobbet med strategisk og global ledelse ved hovedkontoret til Microsoft i USA. Vigdis deler av erfaringen gjennom rollen som lederrådgiver og konsulent, tidligere i Great Place to Work og eget selskap, nå som partner i businessmastering. Vigdis er også en etterspurt kurs og foredragsholder, Mentor og Coach. Vigdis evner å komme med praktiske råd og innspill som du umiddelbart kan ta i bruk i egen jobb.

 

VIGDIS REFERANSER

gdis som foredragsholder i en årrekke. Hun er fantastisk å samarbeide med og bidrar til høy kvalitet på kurs og foredrag. Deltagerne gir henne topp-score og sier bla; «For en fantastisk foredragsholder!», «Tydelig, inspirerende og har autoritet.»Vigdis var rå. Temaer som traff meg.» Hun formidlet tema som jeg var ute etter og ledermodellen hennes var blink.» Vigdis var en helt fantastisk taler. Hennes utstråling, kompetanse og formidlingsevne var virkelig bra.» Vigdis har fine punkter til hvordan bli en tydelig leder og jeg sitter igjen med mye jeg kan jobbe med.». Vi Confex gir Vigdis vår varmeste anbefaling. Camilla Kristiansen, august 2017.

Statsbygg ved leder Johannes Nilssen. «Jeg har deltatt på kurs i hvordan lede medarbeidere på geografisk avstand og hvordan lede fagpersoner. Vigdis deler gode råd og erfaringer fra sin tid i Microsoft, gode stalltips om digitale verktøy som forenkler hverdagen når det gjelder prosjektledelse og personalledelse. Vigdis levere rett på sak, uten snikksnakk, og er tydelig på hvor viktig struktur og personal oppfølgning er for å sikre suksess. Jeg har blitt en bedre leder som følge av Vigdis kursing og har fått gode tilbakemeldinger fra mitt team på metodene og verkøyene jeg har fått av Vigdis.

DSS, Departementenes Sikkerhet og Serviceorganisasjon, HR direktør Anne-Cecilie R. Kran. «Vigdis var en fantastisk bidragsyter og foredragsholder på vårt program i digital ledelse. Hun var svært inspirerende, morsom og høre på, tydelig i innhold og med masse konkrete og gode eksempler som også har levetid etter samlingen. Jeg anbefaler henne varmt.»

Einar Ruud, som direktør i Swedbank, er nå i Handelsbanken. «Leder coaching med Vigdis har gitt meg dypere innsikt i hvordan jeg kan oppnå resultater gjennom tilpasset og effektiv kommunikasjon. Tankemønster, kroppspråk og ordvalg er essensielle elementer.»