De gyldige spørsmålene

«Organisasjoner med medarbeidere som forstår sin betydning i verdi­kjeden (sin verdi­fulle plass i sys­temet) sikrer seg fortrinn i forhold til konkurrentene»