Endringsledelse, selvledelse og varige effekter

At medarbeidere leder seg selv i større grad, setter egne mål og legger egne ferdigheter, ambisjoner og fremgangsmåter i arbeidet sitt, fører til at motivasjonen og gjennomføringskraften øker, skriver Rune Semundseth og Christian Bratsberg.