Fra tanker til ord og fra ord til handling!

Blant oss men-nesker er det både naturlig og ytterst normalt at vi hand-ler og velger på såkalt «autopilot».