Gjennomføring av medarbeidersamtale

Når definerte utviklingsmål, arbeidsmål og skisserte tiltak følges opp – og vi lærer av hverandre i samtaler preget av nærhet og likeverd – vil dette være en gavepakke for både leder og medarbeider, skriver Rune Semundseth.