Helst Supermann

Både ledere og medarbeiderne er indoktrinert til å tro at ledere er – eller skal være – en kobinasjon av Supermann og mamma.