Hvorfor kan vi ikke spørre hvorfor?

«Å spørre om hvorfor handler om å gå i dybden og finne ut hva som ligger bak et definert mål»