Mål, mening, EDB og deling – kunsten å sette og dele mål

Vi vil hevde at hovedkilden til motivasjon er å sette og leve i tråd med inspirerende mål og verdier. Les setningen en gang til – den kommer her: Vi hevder at hovedkilden til motivasjon er å sette og leve i tråd med inspirerende mål og verdier. Og kilden til å nå dem ligger ofte i å dele målene med andre. Men se an hvem du deler målene med! Enig? I så fall vil du ha glede av denne artikkelen. Hvis du ikke er enig: Gjør noe annet!