Noe å tenke på?

Da min kone og jeg ble foreldre fikk vi råd om å ikke høre på alle slags råd vi fikk. «Tenk selv og gjør egne erfaringer» er en god formaning. Samtidig lyttet vi godt til andres erfaringer og det vi oppfattet som kloke råd.