Norske ledere må våge å bestemme

I hele høst har min kollega Katherine Johnston og jeg gått rundt og messet til ledere i Norge at de må være både Boss & Buddy, altså både sjef og kompis: – Dere må evne både å sette en retning og ta avgjørelser (Boss), samtidig som dere åpner opp og involverer medarbeidere (Buddy). Noen ganger er det behov for å stramme grepet (Boss), andre ganger må det tilrettelegges for nye ideer og tanker (Buddy).