Selvledelse – veien ut av tidsklemma

Vår tid er mulighetenes tidsalder. For å lyk-kes i denne er det blitt stadig viktigere å bli kjent med og defi nere eget verdigrunnlag, visjoner, mål samt kunnskap og ferdigheter for å oppnå det som er viktig.