Skrot negativ synsing om skjemaer og tenk muligheter!

Hverdags­erfaringer viser at ledere som utvikler verk­tøy i samråd med medarbei­derne, har helt andre resulta­ter enn de som ikke forankrer dypt og bredt nok.