Tro, verdier og overbevisninger – grunnmur for livet!

Alle trenger noe å tro på. Tro løfter oss. Tro er ikke vitenskap, men rett og slett noe man håper på og hviler i tillit til – tro er altså en slags øvelse i tillit. Mange tror på mennesket – og det er det gode grunner til. Jeg håper flere og flere tror på seg selv, og gjerne også den virksomheten de jobber i.