Medarbeidersamtalen 2.0 med innovative verktøy tirsdag 9. mars 2021

Har du tenkt på medarbeidersamtaler som et ork, som et pliktløp? Et pliktløp der du jobber deg gjennom et skjema med standardiserte spørsmål av type One-size-fits-all, som egentlig ikke passer noen. En medarbeidersamtale du skulle ønske du slapp? Vel, du er ikke alene.

Hvis målet er å skape eierskap og LYST, må vi lage et tilpasset opplegg, som gjør at medarbeideren føler seg utfordret og sett som det unike mennesket han/hun er. Vi gir deg verktøy og innsikt som bidrar til gode, kraftfulle og meningsfulle samtaler. Vi ser på sammenhenger mellom struktur (bl.a. forventningskontrakt) og kultur.

Etter frokostmøtet har du fått;

  • Innsikt i det overtakende konseptet for medarbeidersamtaler i Norge
  • Nyttige tips og verktøy
  • Viktige integrasjoner
  • Tankevekkere og lyst til reflektere, øve og innovere mer
  • Lyst til å gjennomføre moderne medarbeidersamtaler

Ledelse handler om å skape oppslutning om mål. Ledelse handler om å skape mening.
Ledelse handler således om å angi retning. Når leder og medarbeider deler lederskapet (medarbeiderskap), er lederskapet på sitt sterkeste.

Kurset holdes av Norges ledende fagperson innen medarbeidersamtaler, Rune Semundseth

Rune har bl.a. skrevet boken Medarbeidersamtalen 2.0 og boken KulturKoden.
Vi skal dele fra det viktigste vi har lært det siste året, og samtidig styrke din verktøykasse når du er på vei videre inn i en mer normal hverdag igjen. Da blir gode og meningsfulle samtaler ekstremt viktig.

Det er begrenset antall plasser – 20 stk. – så her gjelder førstemann til mølla prinsippet.  

Agenda for kurset:

Fra kl. 08:10-08:29             Registrering, kaffe og nettverksbygging

Kl. 08:30             Velkommen og bakgrunn

Kl. 08:40             Tankevekkere, verktøy og integrasjoner

Vi avslutter kl. 0955.

Sted: Akersbakken 37, lokalene til bl.a. tilt.work og businessMastering

 «Medarbeidersamtalen, vel forberedt, med gode dialogverktøy, moderne prosesser og utført med en tilpasset lederstil, kan utgjøre den store forskjellen i ledelse.»

Frokostmøtet / miniKurset er gratis.

Medarbeidersamtalen 2.0

Bindende påmelding. Om du ikke kommer, og er påmeldt, sender vi faktura på NOK 300.

  • Da er du ikke i tvil?