Medarbeidersamtaler , organisasjonskultur og medarbeiderskap

Mål og mestring

Mål og mestring

By den 15 apr 2011 i Inspirasjon |

Gjør målsetting og måloppnåelse til en vane, resten av livet ditt. Kunsten å sette mål er en ferdighet som må trenes, og med denne kunnskapen står du bedre rustet.

Enkel modell for resten av livet

Målsetting og måloppnåelse er en ferdighet du vil lære å beherske gjennom praktisk erfaring.
Bruk SMART-modellen for å sikre at et mål minimum blir:

Spesifikt; en god start er at det skal være skrevet. Forsøk så å være så spesifikk som mulig. Eksempel: Et typisk visjonært mål (langsiktig mål) er å «være i supergod form», mens et mer spesifikt mål (kortsiktig mål) er å «anskaffe og benytte en tredemølle». Hvor ofte og hvor lange økter den skal benyttes hører til aktivitetsplanen.

Målbart; hvordan vet du når du har nådd målet? Etabler kriterier, eksempelvis ved å stille spørsmålene HVOR MYE? og HVOR MANGE? for senere å kunne måle progresjon i forhold til målet.

Attraktivt/aktiviserende/oppnåelig; ethvert mål må være attraktivt. Målet må kunne resultere i en konkret aktivitetsplan og være oppnåelig gjennom å realisere denne.

Realistisk; et mål kan være enkelt eller veldig ambisiøst, men det kan ikke være urealistisk. Bare du kan bestemme hva som er riktig ambisjonsnivå for hvert mål.

Tidsbestemt/håndgripelig; er ditt mål så håndgripelig at du kan sanse realiseringen av det med en av dine fem sanser (smake, føle, lukte, se eller høre). Og NÅR kan du sanse det? Hva er frist for måloppnåelse? Hvordan vet du at du har nådd målet? Selv om noen mål er rullerende (eksempelvis «være en nær og støttende venn») bør du ha et så konkret tidsperspektiv som overhodet mulig.

Økologisk;
Hvordan passer dette for andre mennesker og de miljøer du tilhører? Vil dette målet kunne gjennomføres uten at det går (nevneverdig) utover andre?

Positivt formulert;
Sørg for at målet er positivt formulert, fokusér på det du vil ha, i en positivt ladet formulering.

Sist men ikke minst; målet må være under egen kontroll; du har det som skal til, eller har tilgang til det som skal til, av ressurser for at målet skal kunne gå i oppfyllelse.

Målsetting

Vi knytter målene til livshjulet/arbeidshjulet. Sett 2-7 mål innenfor hvert område av ditt liv/jobbliv. Vi anbefaler deg å ha størst fokus i det arbeids-/livsområdet som er i størst ubalanse. Er det eksempelvis mest kritisk for deg å få til en bedring i ditt nettverk av mennesker, så setter du flest/ambisiøse mål innen området Relasjoner. Det kan være hensiktsmessig å ha et masterboard med fokusmål som din skjermsparer eller bakgrunnsbilde, istedenfor masterboard fra visjonsnivået (=arbeidshjulet/livshjulet).

Det sentrale aspektet her er at dine sjanser for å nå dine mål øker dramatisk når du ser de viktigste målene daglig!

Sørg for å dele målene med en coach/mentor eller en leder som støtter deg i å nå dine mål. Sørg for at målene er en viktig del av medarbeidersamtaler eller utviklingssamtaler. Sjekk ut i hvilken grad ditt eget verdigrunnlag samsvarer med bedriftens. Snakk med en leder eller kollega

 

Hvordan og hvorfor dele

Når vi deler inspirerende og styrende mål og verdier med andre, skjer minst 3 ting:

  • Vi blir mer bevisste når vi skriver det ned. Vi må smake på ordene. Og velge. Prioritere. Vi blir mer presise. Vi øker intensjonen for å nå målet.
  • Det oppstår en forpliktelse når vi beskriver det vi har tenkt å få til. Sier en medarbeider at han/hun skal arrangere noe 4 ganger i året, er mye av jobben allerede gjort i delingsøyeblikket
  • De(n) vi viser og forteller målene til, vil kunne hjelpe til med problemløsning – finne de mekanismer som tar oss fra A til B. Når du deler det du vil, åpner du opp for å få hjelp og støtte.

Vær målorientert og bevisst på hva som virkelig er viktig for deg. Skriv ned målene og benytt helst EDB. Skriver du ned dine inspirerende mål og verdier på papir er det større terskel for å dele. Enkelte ark har dessuten vinger og har en tendens til å forsvinne. Benytter du en datamaskin (vanligvis montert uten vinger) som er tilknyttet Internett, vil det være enkelt å sende fra deg det du vil til hvem du vil – når du vil. Nettopp fordi Internett er tilgjengelig nær sagt hvor som helst når som helst.

Jeg erkjenner at det å argumentere for EDB og Internett i 2008 føles noe bakstreversk. Samtidig finnes det fortsatt en god del mennesker, selv coacher og rådgivere, som anbefaler å skrive ned mål på papir. I dagens Internett-tider er det stadig færre som anbefaler teleks og fax. Mon tro det skyldes at utviklingen går videre…. og at vi har fått tilgjengelig nyere og mer effektive verktøy?

Og styrk din evne til selvledelse og økt motivasjon ved å visualisere målene. Ikke legg målene i en skuff. Sørg for at de blir synlige slik at du ser dem ofte. Hjernen liker bilder og tror på det den ser oftest.

Enkel modell for resten av livet

Bruk denne modell for å nå dine mål. Den har 4 faser og hensikten er å få til mer av det vi ønsker.
Slik er den: Dream –> Define –> Distribute –> DO IT!

Benytt denne enkle og kraftfulle modellen resten av ditt liv og behersk metodene for inspirerende målsettingsarbeid. Vær målorientert og fokusert mot det som er viktig for deg – det du ønsker å være og ha i ditt liv.

Av Rune Semundseth,
forretningsutvikler businessmastering.no
rune@businessmastering.no

[bm_tips_venn]