Medarbeiderpuls

/ Medarbeiderpuls

Pulse M-R (Motivasjon – Relasjon)

Innsikt og selvinnsikt i hvordan vi har det på jobb er avgjørende for suksess. Vi tar pulsen på arbeidsmiljøet og følger opp utvalgte fokusområder i Pulse hvert kvartal. Dette sikrer at leder og medarbeider er tett på viktige arbeidslivsfaktorer, og således kan jobbe smart og moderne med utvikling og løpende prioriteringer.

Du fyller ut ca. 25 spørsmål. Disse deles med nærmeste leder automatisk, slik at leder og medarbeider i samarbeid kan jobbe der vi ser negative avvik eller trender.

Pulse registrering
Pulse registrering

I dashboardet i businessmastering toolkit kan du følge med på virksomhetens puls-baromteter som viser gjennomsnittstallet for alle som har fylt ut Pulse i siste kvartal.

Vi anbefaler kvartalsvis puls, og gjerne også en litt større årlig medarbeiderundersøkelse.

Puls baromteter