Medarbeiderpuls

Pulse Motivasjon

Innsikt og selvinnsikt i hvordan vi har det på jobb er avgjørende for suksess. Vi tar pulsen på arbeidsmiljøet og følger opp utvalgte fokusområder i Pulse hvert kvartal. Dette sikrer at leder og medarbeider er tett på viktige arbeidslivsfaktorer, og således kan jobbe smart og moderne med utvikling og løpende prioriteringer.

Du fyller ut 25-30 spørsmål. Disse deles med nærmeste leder automatisk, slik at leder og medarbeider i samarbeid kan jobbe der vi ser negative avvik eller trender.

Pulse registrering
Pulse registrering

I dashboardet i businessmastering toolkit kan du følge med på virksomhetens puls-baromteter som viser gjennomsnittstallet for alle som har fylt ut Pulse i siste kvartal.

Vi anbefaler kvartalsvis puls, og gjerne også en litt større årlig medarbeiderundersøkelse.

Puls baromteter

PRISER MODULER:

AppMan NOK 750,- pr. bruker pr. år
Medarbeiderpuls NOK 150,- pr. bruker pr. år
Kulturpuls NOK 150 (Stand alone: NOK 250,-) pr. bruker pr. år