Medarbeidersamtaler , organisasjonskultur og medarbeiderskap

Medarbeidersamtalen på NRK-radio