Lederne: 2-dagers kurs i Medarbeiderkoden

Slik lykkes din virksomhet med medarbeiderskap

  • Hva, hvordan og hvorfor medarbeiderskap?
  • Hvordan skape tilhørighet? Hvordan skape den kulturen du ønsker å ha?
  • Hva innebærer ansvarliggjøring og myndiggjøring i praksis?
  • Hva slags lederskap er det som skaper et aktivt medarbeiderskap?
  • Hva er vekstsonen og hva skaper vi der?

Kurset består av en blanding av foredrag, diskusjoner, gruppearbeid/makkersamtaler og trening. Du vil bli servert en rekke lederverktøy som du kan benytte i din ledergjerning. 

Program 

Dag 1
10.30 Registrering og servering av kaffe og te
11.00 Åpning av kurset
Velkommen og introduksjon til ledelsesperspektivet Medarbeiderskap    Hva er medarbeiderskap? Hvorfor er medarbeiderskap viktig? Vi går gjennom refleksjonsoppgaven som er gjort (hjemmelekse før samling)        3 nivåer i medarbeiderskap
  Nivå 1: PLATTFORMEN (meg om min virksomhet)   Menneskesyn, ledelsesprinsipper og selvledelse Ledelse som innebærer myndiggjøring og ansvarliggjøring Transformasjonsledelse Sammenhengen mellom selvledelse og medarbeiderskap Hva er mål og hensikt med mitt arbeid (rolleforståelse og mening) Hvorfor arbeider jeg (forretningsforståelse)    Hvordan jobber jeg ? (oppgaveforståelse)  
Lederroller og lederverktøy    Lederrollene som minimum må beherskes for å være en god leder    Forventningskontrakten
Virksomhetskultur Edgar Scheins rammeverk for å forstå virksomhetskultur  Kultur som en murstein i plattform for medarbeiderksap
  Nivå 2: VEKSTSONEN (meg og mitt arbeid)   Hva gjør at vi tør og ønsker å utvikle oss? Vekstsonemodellen / Flytsonemodellen Ferdighetskontrakten Hva skaper lyst og drive for videre utvikling og vekst? Historier om den enkeltes potensial Refleksjoner om hva som skaper mestring
             
17:45 Oppsummering og avslutning av første kursdag
Dag 2
08.30 Velkommen tilbake, servering av kaffe og te
09.00 Vi starter kursdag 2
VEKSTSONEN (forts.) Hvordan skape de optimale holdningene til utvikling Indre og ytre motivasjonMestring og selvtillitMestring og selvfølelse  
  Nivå 3: DEN GODE DIALOGEN (meg og de andre)   De gyldige spørsmåleneHELP-METODEN som coaching-verktøyAktiv lytting Hvorfor sitte inne når alt håp er ute? (nysgjerrighetsøvelse, utenfor lokalene)        hvordan sette den gode samtalen i system? Makkerordning  Ulike perspektiver på den gode dialog  
 
 
 
Hva nå? Hvordan går vi videre?Hva skjer når hverdagen kommer?Hva har du bestemt deg for, og hvordan vet vi at du i praksis gjør det?Medansvarlighet og etterrettelighet  
15.30 Oppsummering og avslutning av kurset