I Media

Problemet med manglende lytting

Problemet med manglende lytting i medarbeidersamtaler – på tide å modernisere medarbeidersamtalene!


Medarbeidersamtalen på NRK-radio

Intervju i NRK Radio av Rune Semundseth om medarbeidersamtalen:


Presseomtale Finansavisen og Ukeavisen Ledelse

Finansavisen logo

– Medarbeidersamtalen, som nesten alle bedrifter gjennomfører med sine ansatte, er trolig det mest forsømte lederverktøyet i norsk næringsliv, sier Rune Semundseth, leder av bedriften Businessmastering og forfatter av Medarbeidersamtalen 2.0.

Ukeavisen ledelse

– Etter å ha sett gjennom 500 skjemaer for medarbeidersamtaler hos bedrifter, kan Semundseth fastslå at ingen av dem inneholder noe om tilhørighet.