Organisasjonskultur

Organisasjonskultur er et uttrykk for felles verdier, normer og virkelighetsoppfatninger som oppstår blant medarbeidere i en organisasjon / bedrift, også kalt bedriftskultur. Les også om «Bedre organisasjonskultur med Kulturkoden«