Medarbeidersamtaler , organisasjonskultur og medarbeiderskap

Podcast

Podcast

By den 5 sep 2019 i Slider |

Podcast – Er medarbeidersamtalen meningsløs?