Medarbeidersamtaler , organisasjonskultur og medarbeiderskap

Presseomtale Finansavisen og Ukeavisen Ledelse

By den 9 okt 2016 i I media |

I forbindelse med lanseringen av konseptet og boka Medarbeidersamtalen 2.0 fikk vi også 2 sider i Finansavisen og 2 sider i Ukeavisen Ledelse.