Amedia Arne Sletholt Adm. direktør

Så kom det en hyggelig mail fra Amedia der vi i august 2009 både implementerte verktøy og trente på god kommunikasjon rundt Medarbeidersamtalen:

Hei Rune

Har lyst til å formidle en spontan følelse etter dagens samling i Fredrikstad. Vi hadde en god diskusjon i etterkant av dine to timer, samtlige ga uttrykk for at medarbeider-samtale systematikken som de fikk innblikk i var noe de hadde ventet på lenge. Dette ga dem lyst til å virkelig prøve ut dette verktøyet snarest mulig. Jeg måtte nesten holde dem tilbake fordi de ville komme i gang allerede nå før sommeren. Har sjelden fått en så spontan, positiv respons på et enkelt tema. Du har en stor del av æren for at starten på dette nye ble så positiv, takk for ditt engasjement, din kompetanse og din smittende iver.

Vi snakkes snart. Med vennlig hilsen Amedia Arne Sletholt Adm. direktør