Avd. leder Forsvarsdepartementet

Tilbakemelding/evaluering fra Forsvarsdepartementet:

Hei Rune! Takk for et veldig engasjerende og inspirerende opplegg på torsdag. Du traff veldig godt og folket var svært fornøyd. Vi tok med oss poengene dine og jobber videre med disse dagen etter. Jeg vil si at vi hadde overraskende gode gruppediskusjoner. Takk og på gjensyn.

Mvh Monica D. Eikeland
Avd. leder Forsvarsdepartementet