Brit Marie Helle, Studieleder/avdelingsleder Frogn Videregående Skole

Tilbakemelding/evaluering fra Frogn Videregående Skole:

Hei alle foredragsholdere. Det var god stemning og flotte foredrag på Økonomidagen. Jeg sendte ut en evaluering samme dag. Det er nå (tirsdag 7.2.) 69 som har besvart evalueringen og her er svarene.

Elevene fikk 6 spørsmål. De fem første var «På en skala fra 1 til 6 (=best), hvordan vurderer du foredraget…..?

John …….., AksjeNorge. karakter 4,8 Bengt ……. lærebokforfatter i Markedsføring, karakter 4,5 Trond ……, Schjærven Reklame, karakter 4,1 Rune Semundseth, businessmasteringring, karakter 5,6

Mvh Brit Marie Helle, Studieleder/avdelingsleder Frogn Videregående Skole