Else Becher Supervisor Lederne (og Elopak)

Testimonial fra Lederne:

Forelesningen med Rune Semundseth på medlemsmøte til fagforeningen Lederne, avd. Drammen ble en stor suksess. Det var uvanlig mange medlemmer som hadde meldt seg på for å lære metoder og teknikker for å bruke i relasjoner til medarbeidere i sin rolle som leder.

Runes måte å gi av seg selv, dele erfaringer, lære oss metoder for å nå sine mål, teknikker som snur negative situasjoner til en positiv erfaring, samt sterke historier, var utrolig virkningsfull.

Medlemmene uttrykte sterkt etter forelesningen at dette var lærerikt, og at de verdsatte verdifulle metoder de ville bruke i fremtiden.

Tusen takk Rune for en flott reise!

Else Becher Supervisor Lederne (og Elopak)