Helene Støren Fredriksen, Daglig leder Menighetsbarnehagene

Tilbakemelding etter foredrag av Rune Semundseth i en barnehage i Østfold den 19. sept. 2016

Vi har hatt gleden av å høre foredrag av Rune Semundseth i barnehagen vår. Det blir faktisk feil å skrive at vi har HØRT et foredrag, for dette foredraget må OPPLEVES. Rune Semundseth står ikke foran en forsamling og snakker om medarbeiderskap og dialog. Han HAR dialog. Han GIR tilbakemeldinger. Han VISER med hele seg og sitt engasjement hva han sier. Forsamlingen blir inkludert og medvirkende. Han lever budskapet sitt. Foredragets innhold berører de viktige tingene ved å være arbeidstaker og ved det å være leder. Det blir ikke riktig å skrive dette heller, for han ikke bare berører, men griper om, ikke bare «tingene», men hva som er verdiene våre. Som enkeltpersoner og som arbeidsplass.

Jobben vår er en stor og viktig del av livet vårt og vi er alle med på å gjøre denne delen av livet til en veldig god del! Rune viste oss veier videre. Han viste oss gode metoder. Helt konkret. Han fortalte eksempler. Han stilte oss viktige spørsmål og fikk oss til å fortsette å stille våre egne. Hans foredrag vil gjøre en forskjell for oss. Med bestemors lov, nysgjerrighet og gode metoder fortsetter vi vårt verdifulle arbeid.

Tusen takk! Mvh Helene Støren Fredriksen, Daglig leder Menighetsbarnehagene