John A. Nielsen, Adm Dir., Buksér og Berging AS

John A. Nielsen, Buksér og Berging AS
John A. Nielsen, Buksér og Berging AS

Denne hyggelige meldingen kom spontant fra en kjær kunde etter en workshop der vi benyttet Medarbeiderkoden som struktur i workshop’en, og for veien videre:

Hei Rune!

Jeg er oppriktig imponert over hvordan du og Einar Wergeland Jenssen fasiliterte forrige workshop. Dere var grundig forberedt og koblingen mellom verdigrunnlag og mestring/endringsledelse var meget bra. MedarbeiderKODEN er en metodikk som er veldig relevant og nyttig hos oss. Praktisk anvendelig, veldig konkret og bra! Takk!

Vennlig hilsen
John A. Nielsen | Adm Dir. | Buksér og Berging AS