Karin Ørsland, Servicekoordinator, Bravida Norge

«Vi i Bravida Norge, avdeling Stavanger er veldig fornøyd med systemet for medarbeidersamtaler (Appraisal Manager). Det er et supert system for å gjennomføre og følge opp våre medarbeidere. Ting blir satt i system og tiltak blir lettere å utføre for begge parter. Vi har også hatt Tove Reidun til å avholde stressmestringskurs for oss som jobber i ledergruppen. Hun er en fantastisk inspirerende og flink kursholder og vi har lært mange gode teknikker som vi tar med oss videre. Vi har vært innom mange forskjellige tema som har med stress å gjøre og det er interessant å oppleve hvordan alt henger sammen, for eksempel med hvile/søvn, følelser, fritid osv. – altså helhet»

Montørene våre har også fått lov å bruke Tove Reidun’s coaching med bra resultater. Så vi er veldig fornøyd med det Businessmastering kan tilby oss.

Med fornøyd hilsen Karin Ørsland, Servicekoordinator, Bravida Norge