Næringsforeningen i Kristiansand Anne May Hundeide, Konferanseansvarlig

Og her er flere e-brev fra kunder som har kommet til oss (uten at vi har spurt (!) om det):

Hei Rune, Takk for et meget inspirerende og lærerikt foredrag på fredagens lunsjmøte. Næringsforeningen satte stor pris på måten du gjennomførte foredraget på, innfallsvinkelen og din entusiastiske væremåte, og vi har også mottatt mange positive tilbakemeldinger fra deltagerne.

Et kjempemøte med bare flotte tilbakemeldinger! Det var gøy, og virkelig noe vi kan jobbe videre med. Kanskje vi kan ta en oppfølging til høsten? Skal sende dette ut til deltakerne – og tror faktisk at samtlige har skrevet og etterspurt presentasjonen din. Den siste nå i dag.

Håper det er greit at vi spør senere også.

Med vennlig hilsen Næringsforeningen i Kristiansand Anne May Hundeide, Konferanseansvarlig