Rune Hammer, ILAS

Hei Rune! Vår arbeidslivs-konferanse på Scandic Hotell i Oslo ble svært vellykket. Nå har jeg evalueringen fra konferansen klar. Deltakerne krysset av på en skala fra 1 til 6 der 6 er best. Du har fått en snittscore på 5.36, og det er jo veldig bra! Det ble du som fikk den høyeste scoren av alle, ikke verst med tanke på hvem som holdt innlegg! mvh Rune Hammer, ILAS

Dag 1: «Brofoss – Hva nå? » ved Arbeidsdep. 4,15 «Stress – glede, helsefare eller vår moderne fortjenestemedalje? » ved Peter Chr. Koren. 4,90

Dag 2: «Fremtidens arbeidsmarked – er det plass for alle?» ved Torbjørn Røe Isaksen. 4,42 «Alles muligheter for å komme i arbeid – til tross for funksjonsnedsettelser eller annerledeshet? » ved Geir Lippestad. 5,16 «Helse og frafall fra arbeidslivet: har arbeidsplassen betydning? » ved Stein Knardahl. 4,35 «Fremtidens selvgående medarbeider – Fra tanke til ord, og fra ord til handling» ved Rune Semundseth. 5,36