Stein Vargeid Seniorrådgiver Stortinget Stortingets personalseksjon

Tilbakemelding fra selveste Stortinget:

Hei Rune!

La meg få takke for et meget godt forberedt og gjennomført innlegg på vårt allmøte den 19. mai med ”aktivt medarbeiderskap” på dagsordenen. Du traff forsamlingen meget bra, og ditt engasjement smittet helt tydelig over på deltakerne. Din innfallsvinkel til stoffet gav virkelig inspirasjon til refleksjon og ettertanke omkring den enkeltes ansvar for – og bidrag til – autonomi, arbeidsglede, mening og mestring. Det ble rett og slett et allmøte litt utenom det vanlige, i aller beste forstand!

Stein Vargeid Seniorrådgiver Stortinget Stortingets personalseksjon