Medarbeidersamtaler , organisasjonskultur og medarbeiderskap

September og oktober 2013

September og oktober 2013

By den 14 okt 2013 i Nyheter |

September og oktober 2013:

Vi hadde et flott SMIA-møte 23. oktober med Gry Espedals perspektiver rundt ros og anerkjennelse. Det nærmer seg også deadline for boken MedarbeiderKODEN, en skriveprosess som har pågått i 5 år. Vi antar at boken, kommer på markedet høsten 2014. Den senere tids workshops som er bygget på metoden har gitt gode resultater. Metoden er ukentlig i bruk, og konkretiserer og innrammer øvelser og refleksjoner knyttet til selvledelse og medarbeiderskap.
Den siste tiden har vår nye Regionleder Tove Reidun Dirdal Hofsmo bidratt til en mengde leveranser og møter i Rogalands-miljøet, og dette betyr at Rune har fått testet både NSBs nattog og Norwegian sine fly omhyggelig den senere tid, bl.a. ifm. leveranser til Bravida, Normisjon og DFØ (Direktoratet for Økonomiforvaltning).

Suksess handler bl.a. om å lære av sine feil; her er en video som viser en person med lav læringsevne:

Denne personen trenger mer trening!!.