Medarbeidersamtaler , organisasjonskultur og medarbeiderskap

Studie ved ASTD

Studie ved ASTD

By den 15 apr 2011 i Inspirasjon |

ASTD

ASTD

The American Society for Training and Development

ASTD lanserte denne forskningsstudien om måloppnåelse:

  • Av de som bevisst setter seg mål er det 25% som når målene.
  • Av de som bestemmer seg for når målet skal være nådd er det 40% som når målet.
  • Av de som planlegger hvordan og når målet skal være nådd er det 50% som når målet.
  • Av de som forplikter seg og tilkjennegir målet til en annen person er det 65% som når målet.
Hvis du kjenner til en spesiell story vil vi sette pris på om du skriver den inn i vårt kontaktskjema eller legger en link til en side på Internett som kan gi oss mer om denne storyen. Send din story slik at andre får glede av den!

[bm_tips_venn]