Lucky Næroset Unairport

Lucky Næroset

Det hele startet i ei vanlig, lita, norsk bygd som ble truet av nedleggelse av stedets barneskole. Innbyggerne reagerte på den tradisjonelle måten og blant mange skyttergravorienterte handlinger skrev de sinte leserbrev i lokalavisen og møtte opp i kommunestyresalen med knyttede never for å skjelle ut politikerne. Fortsettelsen av denne historien kunne vært nedleggelse av skolen, større fraflytting og til slutt et dødt område hvor ingen ønsket å bo. Istedet skjedde det motsatte! Hans Christian Medlien satt i 1999 en ettermiddag på toget hjem til Næroset og tenkte: ”Vi må slutte med å syte og klage over hvor elendig det kunne bli om barneskolen vår ble nedlagt, og heller tegne lyse, positive framtidsbilder. Vi må skape noe positivt ut av denne situasjonen rett og slett lage vår egen stat??!!!”. Og i stedet for å lage nok en underskriftskampanje startet de sporenstreks en OVERSKRIFTSkampanje – med fokus på å samle og dele masse positivt om bygda.

Medliens krystallklare mål om å skape en (fri-)stat, ja sågar en egen verden på Næroset, som i dag preges av vekst og glede i stedet for fraflytting og misnøye, var starten på mye omtalte LUCKY NÆROSET.

En ny stat trenger selvsagt et navn og navnet LUCKY NÆROSET var ikke et selvsagt navn. Bare det å blande et engelsk ord sammen med et stedsnavn i en bitte liten bygd i Norge, er spesielt. Medlien forklarer at en årsak til LUCKY NÆROSETs store suksess, ligger i å ikke involvere alle i alt men følge magefølelsen, konkretisere hva som bør gjøres og være trofast mot mål og visjoner. En av suksessfaktorene var faktisk å la være å spørre alle om de liker navnet LUCKY NÆROSET! ”Det er god lærdom å vite at man ofte bare må få ting gjort, før andre får tid til å komme på hvorfor det ikke vil fungere og hva som kan gå galt!”, skriver Medlien i boka «Prikken».

LUCKY NÆROSET har en visjon som omhandler deres innbyggere, besøkende og publikum: Summen av alt du ser, opplever og hører om, skal ende i tro, håp og lyst. Tro på at det meste er mulig ut fra hva du har, om det kan virke aldri så lite. Tro på menneskene rundt deg, tro på framtida foran deg. Tro og håp om en bedre verden – og lyst til å være med å forme den selv.

Arbeidsmåten kaller de «Det lucky vei» – lucky-måten – som vil si å jobbe med en seriøs problemstilling og tilføre store doser av trylledrikkene humor, fantasi, galskap og mot – det de kaller virkemidler (som andre kaller verdier). På denne måten møter de aldri stengte dører, ingen sure fjes, færre begrensinger men tvertimot mye større deltakelse. Disse flaskene bør etter vårt syn distribueres ut i hele verden slik at alle kan ta ut potensialet sitt i større grad og skape en bedre verden for seg selv og andre.

Regjeringen LUCKY NÆROSET besto av 13 statsråder og mange statssekretærer, men ble lagt ned i 2009. Medlien var FANTASIminister og hadde overordnet ansvar for innovasjon og nyskaping! De hadde også en HELSEminister som reiste rundt for å helse (dialekt for å hilse) på alle nyinnflytterne! Kan-kan departement fant ut hva bygdas befolkning kunne, og matcher kunnskapende folk med stort hell!

Skolen som var truet av nedleggelse er i aller høyeste grad levende og i dag er det 10 personer som har sitt levebrød som et direkte resultat av LUCKY NÆROSET-ideen. Du har sikkert forstått at LUCKY NÆROSET egentlig er et fantasifullt organisert og kreativt innpakket bygdeutvalg?!! De har kreert et sted hvor folk er stolte over å bo og hvor det er skapt,og hele tiden skapes, nye ideer til gleder for deres innbyggere, tilreisende og publikum. Både voksne og barn er med på å utvikle LUCKY NÆROSET og ett særdeles godt eksempel på hva som skjer i bygda, blant veldig mange, er gjennomføringen av Dan Cato Olsens ide:

11-12 åringene fikk i år 2000 en stiloppgave som lød: Hvordan ser du for deg Næroset i 2005? Dan Cato (11) mente at det da ville være en underjordisk flyplass på LUCKY NÆROSET! Dan Cato visste at ett av målene med LUCKY NÆROSET var å øke antall innflyttere i bygda. Dermed mente han at det kunne være smart å tilrettelegge for eventuelle små skapninger som bor i himmelen eller nede i jorda?! Hvis de bestemte seg for å komme til jorda så ville de ha mulighet til å lande et trygt sted, i stedet for å risikere å bli nedkjørt av en bil aller første dagen! Det er lagt en gjestebok inne i tunnelen, slik at de på LUCKY NÆROSET kan ha en viss kontroll med trafikken! Ingen kjører lenger fort forbi Næroset!

Denne tanken ble realisert våren 2002 og 11. juni samme år stod informasjonsdirektøren ved Norges Hovedflyplass Gardermoen for åpningen av den unike underjordiske flyplassen! Åpningen ble krydret med musikk og taler, og landsdekkende TV- og radiostasjoner var tilstede. I 2004 skreiv avisen Le Figaro til et milliontalls lesere at de burde dra til LUCKY NÆROSET og se verdens eneste underjordiske flyplass med mer!

Bygda, eller staten, har etablert mange fine og kjære ritualer. En av disse er den årlige ”Komframsen” (navnet på Næros-dagen). Der har de mange rare attraksjoner. Blant annet fyller de et badekar med mynter, slik at Nærosinger kan få vasse i penger hvertfall denne dagen.

Lucky School
Lucky School, Sierra Leone

Norge er ifølge FN (Forente Nasjoner, eng.:United Nations (UN)) et av de beste landene å bo i. Alle barn i Norge har mulighet til å gå på skole. I andre deler av verden er det dessverre ikke slik. I mange afrikanske land må mange barn jobbe for livets opphold istedenfor å gå på skole. I samarbeid med Plan Norge og Lise Marie Mørkved, initierte Medlien prosjektet Lucky School i 2004 i den lille landsbyen Mabayo. De fleste voksne i Sierra Leone kan hverken lese eller skrive. Lucky Næroset bestemte seg for å bygge en skole for barn i Sierra Leone. Lucky Næroset & Plan Norge gir håp for fremtiden for de ca. 200 barna som vil gå på skolen.

Lucky Næroset har så langt ført til 10 arbeidsplasser, et av landets mest brukte grendehus, en naturperle av et sentrum, en barneskole politikera nå skal ha stort mot for å tørre å legge ned. (!) Apropos politikere kan det avslutningsvis nevnes at Rosinen i pølsa muligens er det faktum at (daværende) statsminister Kjell Magne Bondevik snakket om Lucky Næroset som eksempel på glede, glød, humor, kreativitet og engasjement i statsministerens tale nyttårsaften 2003!

HC Medlien sier at det beste av alt, selve poenget med all galskapen, er at de sprø påfunnene er døråpningen til å fortelle hovedsaken, – om ei bygd som har livskraft og ei gledesfylt framtid. Verdt å beskrive, verdt å besøke, verdt å bebo, og med mange planer om mye mer moro i årene som kommer.

Arne Næss er en av HC’s store inspiratorer. HC bestemte seg for å tilrettelegge et Arne-sted ved gården der han vokste opp, kun 30 meter fra De Utenkte Tankers tårn og innviet dette 27. august 2007.

I 2008 etablerte HC et slags universitet (U9verset) med fokus på Inndannelse; Djupskolen. Dette ble etablert på en helt spesiell dato: 080808. Djupskolen ble (dessverre) lagt ned i 2012.

Alle innbyggerne (eller nesten alle), og det er stadig tilvekst, har faktisk tro på at ei lita bygd på Hedmarken kan forandre verden litt etter litt. ”Hvis vi er mange nok som trur – og vil”, sier fantasiminster Medlien.

Arne og HC
Arne og HC
Arne og Rune
Arne og Rune

HC inspirerer mange og flere av businessmastering-kundene og partnerne har tatt en tur opp for å la seg inspirere og begeistre. Som igjen har ført til at begeistringen sprer seg i utallige miljøer. HC sier så klokt at «Det blir som regel itte no a det du itte har tenkt!» og visjonen til han og LN er å fantasiere Norge. Vi heier på HC og alle hans disipler

Les mer om denne bygda og alt som skjer der oppe i Lucky Næroset og les om De utenkte tankers tårn! Bestill BegeistRingen via Begeistringen.no.

Og ringen er jo bokstavelig talt sluttet med historien om da vår businessmastering-innsatt Rune Semundseth tildelte Begeistringen til selveste Arne Næss, som igjen ledet til Arnestedet i landet for Undring og Fantasi; les litt om historien her. Hvis du kjenner til en spesiell story vil vi sette pris på om du skriver den inn i vårt kontaktskjema eller legger en link til en side på Internett som kan gi oss mer om denne storyen. Send din story slik at andre får glede av den!