2 glade klatrere

Lykke og mening i livet

Arne Næss sa at vi må slutte å prate om meningen med livet, la oss heller snakke om hva som gir mening i livet!

Så hvordan kommer vi videre med mening og lykke, i glede og begeistring? Hvordan legger vi til rette for en systematisk utvikling og oppfølging av både ledere og medarbeidere – i medarbeiderskap?

Hva er helt nødvendig for å LYKKES skikkelig?
1) En dash optimisme, selvforståelse og selvbeherskelse (kjenn deg selv, styrker, dyder)
2) Vite hva vi VIL, og hva vi vil aller mest og HVORFOR vi vil det (motivasjon og mestring)
3) (Minst) En å snakke med (hjelp deg selv til økt forståelse og forpliktelse)
4) Løpende læring; lære av feil og forsterke det som fungerer (observér deg selv)
5) Verktøy/strukturkapital/systemtenkning, eksempelvis verktøy som businessmastering og lifemastering (strukturér deg selv)

… og hva gjør at hver og en av oss opplever LYKKE?
Vi er lykkeligst når vi er totalt involvert i det vi gjør og ikke opptatt av oss selv. Når vi er i denne strømmen av engasjement sammen med noen eller fordypet i kreativitet, så opplever vi indre klarhet og uanstrengt motivasjon. Så lenge det flyter er vi lykkelige. Nyere lykke-forskning tyder på at lykken kommer uanmeldt og støtvis, og oftere, og dypere, når du disponerer for den; m.a.o. når du har bygd en plattform for ditt eget liv – basert på glede, samspill, tilhørighet, mening og autonomi (medbestemmelse/autoritet). Følelsen av lykke har en sammenheng med hvordan du ser deg selv og din egen verdi – i dialog og samspill med andre. At vi aksepterer oss selv – slik vi er – på godt og vondt.

Vi tror altså at svaret på hva som gir lykke bl.a. henger sammen med punkt 1 og 3 i de ovennevnte punkter. I hvilken grad kjenner jeg meg selv og i hvilken grad lever jeg i tråd med mine verdier (hva er viktigst av det viktige?). Hvordan bidrar jeg med det jeg er god til? Hva er jeg for andre, hva gjør jeg for andre og hvilken verdi tilfører jeg samfunnet?

Noen har forsøkt å lage ulike type formler for LYKKE:
L = T * ( S + U)
L = Lykke
T = Trygghet
S = evne til Sanselig nytelse og
U = Utvikling/læring

Forskning av Ottar Hellevik (Norsk Monitor) viser at følgende faktorer er vesentlige for oss nordmenns lykke:
– å ha en meningsfull jobb og en god helse
– ha støtte fra omgivelsene og føle seg respektert
– å kunne utvikle seg, og mestre noe nytt eller utfordrende
– bestemme over eget liv (autonomi/selvråderett)
– å kunne legge til rette for og dele (være en hjelper, være noe for noen)

Tankevekkere:
Kanskje kan det være at lykkefølelser knyttes til evnen å være TAKKNEMLIG for det man ER og HAR…..? At vi forsoner oss med den situasjonen vi er i og aksepterer oss selv for det vi er. Lykken er vel mer en tilstand, enn et mål i seg selv. Den som higer etter lykke, vil antakelig oppleve den sjeldnere. Lykke kan knyttes til følelser som forelskelse, lyst og kjærlighet, tilhørighet og identitet, anerkjennelse, bekreftelse, trygghet, takknemlighet og mestring. Opplevelse av meningsfullhet – å bety noe for et prosjekt som er viktig – er en av de sikreste kildene til følelse av lykke. Derfor handler også LEDERSKAP om å skape mening i (jobb-)livet.

Og hvilken glede og lykkefølelse er dypere enn gleden ved å GI til et annet menneske? Hva betyr å kunne yte og dele – i et lykkeperspektiv? Kanskje er det slik at de dype lykkefølelser ikke kommer fullt og helt før du har lært deg å GI?

Hva er lykken annet enn det å være i overensstemmelse med seg selv? Krever ørnen gullfjær? Ønsker løven seg klør av sølv?
– Henrik Ibsen

Lykke er så viktig at det overgår alle andre verdslige hensyn.
– Aristoteles, gresk filosof

Lykke er når hjertet i oss bruser som en foss. Lykke er å elske hverandre, å se på hverandre uten hat, å ta hverandre i hånden og si: du er min venn.
– Ole Juul

Og Arne Næss har laget en Trivselsformel:
T= BxB / U
B = Begeistring og U = Ubehag

Arne Næss stilte jo også hypotesen om at spørsmålene ofte kunne være minst like viktige som svarene. Et godt og dypt spørsmål det, ikke sant?

Nyttige refleksjoner:

Hvilke kvaliteter og hvilke resultater vil jeg skape i mitt liv? Hva GLEDER meg? Hvordan klarer jeg å se meg selv? Hvordan lever jeg mitt liv? Hvordan har jeg det – hvordan tar jeg det? Hvordan lever jeg det jeg forfekter som gode prinsipper, dyder og verdier?
Når jeg er leder; hvordan påvirker jeg andre gjennom det jeg gjør? Hvordan legger jeg til rette for mine medarbeidere?
Når jeg er medarbeider; hva bidrar jeg med i det miljøet jeg er en del av? Hva er grunnen til at jeg går på jobb?
Leder eller medarbeider; hva er stolte øyeblikk for oss som virksomhet? Hva er hensikten med vår virksomhet, og hva bidrar vi med til samfunnet? «For meg er lykke og mening i livet å lytte til mine VERDIER og leve i tråd med dem»

Rune Semundseth, businessmastering.no