Medarbeidersamtaler og medarbeiderskap

Hva er UAKTUELT?

Dette er uaktuelt:

Vi er opptatt av klart definerte prinsipper og verdier, og å etterleve disse.

– UAKTUELT –

For oss er det HELT UAKTUELT å

  1. … kun drive med lederutvikling uten at vi også jobber med medarbeiderutvikling.
  2. … ta så stor plass at det ikke er plass til de som sitter i salen (i.f.m. workshops og foredrag). Vårt mål er altså IKKE å imponere, men å aktivisere.
  3. … peke på folk, særlig i plenum, og si at «Nå skal du bidra!»

Vi brenner for å gjøre plass til ALLE og tilpasse våre verktøy og metoder på en SITUASJONSBESTEMT og INDIVIDTILPASSET måte – slik at alle får gode rammer og forutsetninger for egen utvikling og vekst. Nettsidene på businessmastering.no beskriver hva vi brenner for, særlig disse inspirerende kronikkene om lederskap og medarbeiderskap.

 

Hva er forskjellen på MYNDIGGJØRING og UMYNDIGGJØRING? Hvilke tilnærminger er hensiktsmessige for å myndiggjøre og ansvarliggjøre?

Hvordan sørger vi for at alle får plass? Hvordan kan vi aktivisere alle, både ekstroverte og introverte, i vekst og utvikling?

Hva kan vi gjøre for å lage gode forutsetninger for den lærende organisasjon?

 

 

Dilbert

Hvordan kan vi unngå at Tor Varhaug (se under) og andre ledere blir utsatt for motarbeidere? Hva skal til for at medarbeidere legger til rette for nærmeste leder? Det er jo helt uaktuelt at bare ledere skal legge til rette for medarbeidere – det må da være motsatt også! Enig?

Dårllig planlegging er UAKTUELT!

Dårllig planlegging er UAKTUELT!

[bm_tips_venn]