Medarbeidersamtaler , organisasjonskultur og medarbeiderskap

Målstyring

businessmastering Goal Manager tilbyr deg struktur for å definere, lagre og ikke minst dele/eksponere dine egne visjoner og mål.

Mål skal være kraftfulle, de skal bety noe. Når vi setter mål som setter følelsene i sving, styrker vi motivasjonen for å få det til. Ordet motivasjon kommer fra latinske movare som betyr å bevege.

Når vi stiller oss hvorfor-spørsmål av type «Hvorfor er dette viktig for deg?» og «Hva vil det bety for deg å få til dette?» er vi på rett vei.

Å skrive ned mål er bedre enn å kun tenke på målene. Når vi skriver, blir vi tydeligere. Når vi ser målet for oss, når vi visualiserer, kommer vi enda nærmere. Vi programmerer underbevisstheten mer effektivt. Den styrer det meste av «showet»! Hjernen liker bilder, og visualisering er et viktig område for den som virkelig ønsker å utrette noe, en som vet HVORFOR han/hun vil det han/hun vil! Når vi beveger oss ut av komfortsonen og inn i vekstsonen, er vi på vei til å bli bedre enn i går. Det innebærer ofte litt risiko. Når vi utsetter oss for litt fare, er det fare for at vi blir litt bedre! (Rune Semundseth, 2016)

Goal Manager tilbyr en visualiseringsprosess, understøttet av en kul applikasjon som kan styres fra PC eller mobil. Søk gjennom 1000 fantastiske bilder og finn de som best representerer det du ønsker deg innenfor de utviklingsområder som din avdeling har definert som de viktigste (et kompetansehjul med 5-7 områder). Skriv dine egne målformuleringer og knytt disse til bildene.

Etter at du har definert tydelige mål, definerer du de tiltak/aktiviteter som bidrar til at du når målene. Løsningen gir deg påminnelser og evalueringer i den tidsperiode du ønsker dette. Din leder vil kunne ha innsyn i mål, tiltak og evalueringer, gitt at dere blir enige om det! Dette verktøyet gir helt avgjørende hjelp for å ha riktig fokus – for å nå målet!

 

 

Ved å legge egne mål ut som bakgrunnsbilde oppnår man positiv forsterkning/visualisering og dette er en konkret og meget positiv «programmering» – det virker – prøv det selv!

businessmastering™ Goal Manager hjelper deg med å konkretisere og visualisere ønskede endringer gjennom bruk av:

 • ditt eget personlige kompetansehjul/arbeidshjul, et masterboard™, som gjør at du kan knytte dine egendefinerte fremtidsbilder (visjoner og mål) sammen i ditt interaktive kompetansehjul
 • å bygge visjoner for hva du optimalt ønsker å ha, gjøre og være (HVA)
 • visualisering av dine fremtidsbilder ved hjelp av høykvalitets-bilder fra nettstedets billedarkiv samt dine egen-opplastede bilder interaktiv, kontinuerlig
 • interaktiv, kontinuerlig målsettingshjelp for å definere kortsiktige og langsiktige mål, enkle og krevende mål
 • tiltaksplanlegger; verkøy for å definere engangstiltak eller evalueringstiltak (vanedannende tiltak som evalueres ukentlig til de er etablert som nye vaner)
 • hjelp til å konkretisere, å velge de ordene som best beskriver hva du vil oppnå og
 • hjelp til å definere og lagre målene på en enkel, effektiv og moderne måte
 • repetisjon og synliggjøring av mål og fremtidsbilder v.h.a.
  • funksjoner for å kunne plassere ditt personlige masterboard™ / kompetansehjul som bakgrunnsbilde på din PC
  • utskriftsvennlig side som kan printes ut og henges opp der du vil (innsiden av kontordøra, soveromsdøra, etc.)
  • mulighet for å sende ditt masterboard™ / kompetansehjul og din tiltaksplan til din leder og evt. andre (venn eller coach) som vil oppmuntre og holde deg ansvarlig med hensyn på å nå målene

 

Her kan du se en filmproduksjon som gir deg en smakebit på verktøyene Goal Manager og Appraisal Manager:

 

«If you don’t know where you are going, every road will get you nowhere.» – Henry A. Kissinger
«If you don’t design your own life plan, chances are you’ll fall into someone else’s plan. And guess what they have planned for you? Not much.» – Jim Rohn

[bm_tips_venn]