Medarbeidersamtaler og medarbeiderskap

Bestillingsskjema for boken

Medarbeidersamtalen 2.0

Fyll ut skjemaet for å bestille boken «Medarbeidersamtalen 2.0»:

 

 

Medarbeidersamtalen 2.0

Medarbeidersamtalen 2.0