Medarbeidersamtaler og medarbeiderskap

Bestillingsskjema for boken

Bestill boken Medarbeidersamtalen 2.0 her:

Antall*:
Org/firma*:
Kontaktperson*:
Adresse*:
Post nr*:
Sted*:
Telefon/mobil*:
Evnt info*:

Boken Medarbeidersamtalen 2.0